Những câu nói tâm đắc về du lịch teambuilding

Du lịch teambuilding là chuyến đi trong đó đề cao sự gắn kết của tập thể thông qua những hoạt động và trò chơi được tổ chức theo nhóm. Teambuilding giờ đây không mấy xa lạ và đang dần được yêu thích ở nước ta. Dưới đây là những câu trích dẫn tâm đắc nhất về sức mạnh của sự đoàn kết trong hoạt động này.

Những câu nói tâm đắc về du lịch teambuilding

Ảnh: Thanh Hà Bùi

 1. “Khi đơn độc chúng ta làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ.” – Helen Keller
 2. “Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó đến” – Henry Ford
 3. “Con thuyền không bao giờ tiến về phía trước nếu ai cũng chèo theo hướng của họ”
 4. “Sức mạnhcủa nhóm là từng thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên chính là nhóm.” – Phil Jackson
 5. “Phải có hai hòn đá mới có thể đánh lửa.” – Louisa May Alcott
 6. “Đoàn kết là sức mạnh”
 7. “Nếu muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình, nếu muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau”
 8. “ Nới nào có đoàn kết là có chiến thắng”
 9. “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”
 10. “ Riêng rẽ chúng ta là một giọt nước, cùng nhau chúng ta là cả đại dương”
 11. “Ánh sáng của sự đồng lòng rực rỡ tới mức có thể chiếu sáng cả hành tinh”
 12. “Sức mạnh của sự đoàn kết chiến thắng được những điều còn lại”
 13. “ Thêm nhiều bạn bè sẽ bớt đi những kẻ thù”
 14. “ Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta”
 15. “ Sức mạnh của nhóm trong từng thành viên và sức mạnh của từng thành viên chính là nhóm”