Team building được hiểu là gì ?

Team building là gì? Team building được hiểu là một quá trình phát triển hợp tác và làm việc theo nhóm trong một doanh nghiệp.

Để tạo một nhóm hiệu quả, các thành viên của nó phải chia sẻ một mục tiêu chung, có sự tôn trọng dành cho nhau, và được thúc đẩy để sử dụng những thế mạnh của từng thành viên để đạt được mục tiêu của họ. Triết lý của công ty hiện nay nhấn mạnh rằng mỗi thành viên của một nhóm đóng một phần không thể thiếu trong sự thành công của công ty.

Team building là gì

Hiện nay, nhiều công ty nhận ra rằng họ phải nuôi dưỡng truyền thông trong tổ chức. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp hình thành các đội, hoặc các ủy ban, cho các mục đích khác nhau; do đó các cá nhân có thể là thành viên của nhiều đội. Đối với một nhóm hiệu quả, thời gian cần được thiết lập để làm quen và trao đổi ý tưởng. Từ quan điểm của nhân viên xem, là một phần của một đội thường cung cấp một cảm giác của lòng trung thành và sở hữu.

Thông qua các hoạt động Team building, cá nhân có thể thực hành não, hợp tác, sáng tạo, niềm tin, và thông tin phản hồi. Hầu hết các hoạt động tập trung vào các lĩnh vực như giải quyết vấn đề, phát triển tổ chức, và giải quyết xung đột. Những người tham gia cũng có thể phát triển kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình, và đàm phán.

Nhiều hoạt động, cả bên trong và bên ngoài của nơi làm việc, thuộc thể loại rộng của các bài tập xây dựng nhóm. Hoạt động thông thường bao gồm: hoạt động team building ngoài trời, trong nhà, trên bãi biển hay chính từ những cuộc họp……

Chương trình Team building cũng có thể là lễ kỷ niệm của công ty hoặc một ngày đặc biệt nào đó của doanh nghiệp. Cho dù đó là một cuộc thi trang phục hay ngày lễ các công ty có thể bắt đầu hoặc tiếp tục truyền thông nhằm khuyến khích nhân viên mong muốn và tham gia vào. Các hoạt động khác có thể bao gồm các sự kiện thể thao, du lịch….

Tổ chức Team building tại Nha Trang

Khi lập kế hoạch hoặc lựa chọn một Trò chơi Team building, bạn hãy cố gắng lên kế hoạch các sự kiện tại một địa điểm thật đẹp. Hãy linh hoạt và có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp bạn gặp phải trở ngại. Sử dụng các biện pháp an toàn thích hợp khi cần thiết.

Hãy nhớ liên quan đến tất cả các bên và lường trước sự phản đối và sai lầm. Bởi vì cá nhân học hỏi khác nhau, kết hợp các thành phần cho những người học thông qua thị giác, âm thanh và xúc giác.

Khuyến khích học viên đi với dòng chảy, ngay cả khi kế hoạch lệch. Dành thời gian để suy nghĩ và phản xạ, nhưng kết thúc sự kiện kịp thời.

Để có hiệu quả, bài tập xây dựng đội cần phải có các hoạt động theo dõi, hoặc cảm giác của sự hợp tác và sáng tạo bị mất. Công ty tồn tại và kế hoạch sản xuất các hoạt động xây dựng đội ngũ cho các doanh nghiệp và tổ chức.