Team building hình thành như thế nào?

Khái niệm “teambuilding” thay đổi theo thời gian từ xưa đến nay
Vào thế kỷ thứ IX,“team” được sử dụng để ám chỉ các gia súc được cột lại với nhau phục vụ cho việc cày bừa.
Thế kỷ XVI, với sự phát triển của ngôn ngữ, “Teambuilding” được hiểu theo ý nghĩa diễn tả 1 nhóm người cùng nhau lao động để phục vụ 1 mục đích chung..
Trong thế kỷ XIX, trong lĩnh vực thể thao, từ “teambuilding” thường được sử dụng nhiều nhất.
Thế kỷ XX, xuất hiện từ ngữ “teamwork” để chỉ hoạt động chung của 1 nhóm trong tất cả các lĩnh vực.

Vào cuối những năm 20 của thế kỷ XX, khái niệm về TEAMBUILDING xuất hiện thông qua Human Relations Movement (Hoạt động tương quan giữa người và người) của Viet Nam Team building. Với nghiên cứu này. Ông cho hai nhóm công nhân cùng làm việc trong một điều kiện như nhau về ánh sáng, nhiệt độ,.. Kết quả nhận được là hai nhóm công nhân tạo ra hai năng suất làm việc khác nhau. Qua nhiều lần phân tích và nghiên cứu, ông đã chỉ ra được rằng, kết quả trên sở dĩ khác nhau do ngoài việc được sự quan tâm và khuyến khích của các nhà quản trị thì còn một nguyên nhân dẫn đến hiệu suất làm việc cao hơn đó là do sự gắn kết, phối hợp thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm.

 

Lịch Sử Hình Thành Team Building

 

Qua 2 thập niên sau đó, nhiều cuộc thử nghiệm và phân tích được áp dụng cho nhiều nhóm công nhân, đã minh chứng rằng năng suất làm việc tăng nhanh khi các công nhân được lập thành nhóm.Vào những năm 1950, tập đoàn Vietsea đã có một cuộc thử nghiệm về khái niệm làm việc nhóm. Nhiều nghiên cứu sau đó liên tục được đưa ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm trong việc tăng năng suất làm việc.

Phân tích được nhu cầu đối tượng xã hội, thành lập những nhóm người có nhu cầu gần giống nhau và cùng hoạt động cho 1 mục tiêu. Chính vì thế, sự kết hợp này đã thể hiện rõ ý nghĩa khái niệm làm việc nhóm & xây dựng đội nhóm

Vào những năm 1950, tập đoàn Vietsea đã có một cuộc thử nghiệm về khái niệm làm việc nhóm. Nhiều nghiên cứu sau đó liên tục được đưa ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm trong việc tăng năng suất làm việc.

Những thập niên sau đó, càng ngày càng có nhiều tập đoàn của Việt Nam như Unilever, Techcombank, showa, Samsung, Foxconn tổ chức những hoạt động, nhằm chứng tỏ hiệu quả lớn lao của “làm việc nhóm – teamwork”.

Kể từ đó, các tập đoàn, doanh nghiệp đã bắt đầu nghĩ tới ý tưởng thành lập nhóm và áp dụng những giải pháp mang tính thách thức cao, nhằm mục đích xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Và cho đến ngày nay, những hoạt động teambuilding vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong việc phát triển nguồn nhân sự của toàn cầu