Tổ chức Team building cho Techcombank vùng 7

Ngày 11/8/2015, Vietsea Event & Team building đã tổ chức chương trình Team building cho Techcombank vùng 7.

Tổ chức Team building cho Techcombank vùng 7

Side by Side là một trong những hoạt động xây dựng đội ngũ hay còn gọi là Team building trong năm 2015 của Techcombank nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa người quản lý trong vùng thúc đẩy hiệu quả bán hàng.